Dagbladet for 50 år siden ... og 25 år siden

 

23 JULI 1947

Når en landssviker har gjort opp sin sak kan han få pass til utlandet på vanlig måte, sier pass­skriver Endresen til Dagbladet. Men det er jo ikke til å komme forbi, i en enkelte høve nekter vi en tidligere landssviker pass, selv om saken hans er oppgjort. Det avhenger av hvilken holdning han har vist. Så er det de som skal til Amerika. For dem stiller det seg litt annerledes. Amerikanerne forlanger nemlig attest for nasjonal holdning.